Wilhelm Stekel (1868-1940) pszichoanalitikus volt, Freud egyik első és leglelkesebb tanítványa, a pszichoanalitikus tanítás fáradhatatlan terjesztője és népszerűsítője. Gyakorlati ember lévén azt a kérdést tette fel magának: hogyan lehet hatékonyabbá tenni a pszichoanalízist? Ennek érdekében technikai újításokkal próbálkozott, és rájött arra, hogy a terapeuta magatartásának nagy szerepe van a terápia pozitív kimenetelére.Szakított az ortodox felfogással, mely szerint a terapeuta egy semleges tükör lenne, ehelyett felvállalta azt a változtatást elősegítő, orvosi attitűdöt, amelyet a terapeuta "aktivitásának" nevezett el. "Nem a módszer gyógyít, hanem az orvos" - összegezte tapasztalatait. Technikai újításai törvényszerűen a freudi tanok bizonyos fokú módosításához is vezettek, és mindezek együtt elégséges okot szolgáltattak a pszichoanalitikus mozgalomból való kirekesztésére.

Módszerét aktív-analízisnek nevezte el, aktív-analitikus klinikát alapított, és egymaga annyi publikációt írt, amennyit a pszichoanalitikus kör tagjai összessen... Analízis, mert a pszichoanalízis elméletén alapul, és aktív, mert a terapeutát személyként, a terápiás folyamat felelős alakítójaként határozza meg. Önálló iskolát, más "kitaszított" Freud tanítvánnyal ellentétben (pl. Adler, Jung) nem alapított, és szinte áttekinthetetlenül nagy szellemi hagyatékát nem foglalta egységes elméleti keretbe.

Stekel sorsa az elhallgatás lett, írásaira mindmáig nem hivatkoznak. Gondolatai minden bizonnyal inspirálóan hatottak már a kortársaira is, és ma már kijelenthetjük, hogy Stekel lenyomata ott van a mai pszichoanalízisen és a jelen korszerű pszichoterápiájás gyakorlatán. Erre álljon itt egy Stekel idézet: " a terapeuta többé már nem passzív szemlélője a beteg lelkében zajló drámának, hanem a páciens aktív oktatója, tanácsadója és társszerzője egy olyan javított életforgatókönyv megírásában, amelyet a páciens elfogad és követni képes." (idézi Koczur Anita szakdolgozatában, Gutheil-től ).

Egyesületünk a világon az egyetlen szakmai formáció, amely az aktív-analitikus tanítás megőrzését, továbbgondolását tűzte ki céljául.

Aktuális képzés

Szupervíziós csoportot indítunk!

Aktív-analitikus szemléletű szupervíziós csoportot indítunk, minimálisan 6 fővel, a létszám betöltésekor. Team-ek jelentkezését is várjuk!

Csoportvezetők: Dr. Duba Andrea, szupervízor, aktív-analitikus oktató, Dr. Ormay István, pszichiáter, aktív-analitikus kiképző pszichoterapeuta

Helyszín: Konzultáció Műhely, Budapest, VII. Nyár utca 34.

Jelentkezni Dr. Duba Andrea szupevízor, aktív-analitikus oktatónál lehet a 70 337 2504 telefonon, vagy e-mailben: andrea.duba@konzultacio.hu

WO R K S H O P

2017 november 25-én

Vágytól a szövetségig

 

nemek és igenek

 

Nemrég

Pszichoterápia Folyóirat konferenciája
2017 május 12-13

május 12. péntek 11 órától: "Sorsfordító a találkozás módszer és terapeuta közt?" - kerekasztalon résztvevő: Bodnár Csilla

május 13. szombat 9 órától: "Elfogadni a sorsot, vagy beavatkozni?" Módszertani sokszemközt kerakasztalon résztvevő: Dr. Ormay István

Friss vizsgázóink

A módszerspecifikus aktív-analitikus szemináriumi képzést
sikeres vizsgával záró hallgatók és a tanári kar: