ÜDVÖZÜLJÜK AZ AKTÍV PSZICHOANALITIKUS PSZICHOTERAPEUTÁK EGYESÜLETÉNEK HONLAPJÁN

Wilhelm Stekel (1868-1940) pszichoanalitikus volt, Freud egyik első és leglelkesebb tanítványa, a pszichoanalitikus tanítás fáradhatatlan terjesztője és népszerűsítője. Gyakorlati ember lévén azt a kérdést tette fel magának: hogyan lehet hatékonyabbá tenni a pszichoanalízist? Ennek érdekében technikai újításokkal próbálkozott, és rájött arra, hogy a terapeuta magatartásának nagy szerepe van a terápia pozitív kimenetelére.Szakított az ortodox felfogással, mely szerint a terapeuta egy semleges tükör lenne, ehelyett felvállalta azt a változtatást elősegítő, orvosi attitűdöt, amelyet a terapeuta "aktivitásának" nevezett el. "Nem a módszer gyógyít, hanem az orvos" - összegezte tapasztalatait. Technikai újításai törvényszerűen a freudi tanok bizonyos fokú módosításához is vezettek, és mindezek együtt elégséges okot szolgáltattak a pszichoanalitikus mozgalomból való kirekesztésére.

Módszerét aktív-analízisnek nevezte el, aktív-analitikus klinikát alapított, és egymaga annyi publikációt írt, amennyit a pszichoanalitikus kör tagjai összessen... Analízis, mert a pszichoanalízis elméletén alapul, és aktív, mert a terapeutát személyként, a terápiás folyamat felelős alakítójaként határozza meg. Önálló iskolát, más "kitaszított" Freud tanítvánnyal ellentétben (pl. Adler, Jung) nem alapított, és szinte áttekinthetetlenül nagy szellemi hagyatékát nem foglalta egységes elméleti keretbe.

Stekel sorsa az elhallgatás lett, írásaira mindmáig nem hivatkoznak. Gondolatai minden bizonnyal inspirálóan hatottak már a kortársaira is, és ma már kijelenthetjük, hogy Stekel lenyomata ott van a mai pszichoanalízisen és a jelen korszerű pszichoterápiájás gyakorlatán. Erre álljon itt egy Stekel idézet: " a terapeuta többé már nem passzív szemlélője a beteg lelkében zajló drámának, hanem a páciens aktív oktatója, tanácsadója és társszerzője egy olyan javított életforgatókönyv megírásában, amelyet a páciens elfogad és követni képes." (idézi Koczur Anita szakdolgozatában, Gutheil-től ).

Egyesületünk a világon az egyetlen szakmai formáció, amely az aktív-analitikus tanítás megőrzését, továbbgondolását tűzte ki céljául.

ELFELEDETT ANALITIKUSOK

Egyesületünk Elfeledett pszichoanalitikusok címmel előadást szervez 2019. november 14-én, csütörtökön a Bálint Házban. Szeretettel várjuk!

részletekért...

Módszerspecifikus elméleti szeminárium indul!

SZEMINÁRIUM!

2018 03. 24 -én és 04. 14-én

A pszichoterápia gyakorlati kérdései

Szombatonként 10-től  14 óráig 
az AKAPE Budapest, XII. Lejtő út 24 szám alatti oktatási központjában

 

 

Pszichoterapeuta képzésünkről!

A pszichoterapeuta képzés eddigi rendje átalakulóban van, ezért Egyesületünk a 2018 januárjában tervezett pszichoterapeuta szintű szemináriumi képzés elindítását bizonytalan időre elhalasztja!