Aktív -Analitikusok egyesülete

MÓDSZERSPECIFIKUS GYAKORLATI KÉPZÉS 2024

MÓDSZER-SPECIFIKUS GYAKORLATI KÉPZÉS 2024

HELYSZÍN - 1124 Budapest, Lejtő u. 24. (AKAPE székhelye)

DÁTUM - 2024. január 19.

IDŐPONT - pénteki napokon 17.00 - 20.30 (havi egy alkalommal)

ÁR - 150 000 Ft (15 000 Ft/alkalom), illetve 120 000 Ft az AKAPE tagoknak vagy azoknak, akik már járnak az AKAPE valamelyik képzésére (szeminárium vagy önismereti csoport) - mindkét esetben lehetőség van két részletben történő fizetésre

KIKÉPZŐ - Dr. Ormay István - pszichiáter, pszichoterapeuta, aktív-analitikus kiképző terapeuta és Dr. Duba Andrea orvos, aktív-analitikus terapeuta, meseterapeuta, szupervizor

2024 januárjában az Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (AKAPE) szervezésében egy 2 féléves, gyakorlatorientált továbbképzést indítunk azzal a céllal, hogy az aktív-analízis módszertanát és technikáját a résztvevőknek élményszerűen bemutassuk. A képzés gyakorlati jellegéből adódóan személyes jelenléttel kerül megrendezésre, online részvételre nincs lehetőség. Akkreditációs kód: SE-SZTOK/2024.I./00076. Kreditpont: 48.

A képzés jellege: a résztvevők saját gyakorlatára is építő, módszerdemonstrációs interaktív szeminárium, amelyben műalkotásokat (film, szépirodalom) is felhasználunk az ismeretek szemléltetésére.

Képzési alkalmak: minden hónapban egy pénteki napon (17.00-20.30), összesen tíz alkalommal. Zárás 2024 decemberében.

A jelentkezés feltételei: praktizáló, szakirányú (tanácsadó, klinikai, egészségpszichológiai) képesítéssel rendelkező vagy a képzésüket már megkezdő pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek és gyakorló orvosok. A felvételnél előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik már jártak vagy jelenleg járnak az AKAPE valamely képzési formájába (elméleti szeminárium, sajátélmény, szupervízió).

Létszám: minimum 10, maximum 20 fő.

A képzés díját kérjük a CIB BANK 10701180-47352807-51100005 számlaszámra utalni. 

Jelentkezési határidő: 2023. 12. 31.  A jelentkezés csak a teljes félév befizetésével válik érvényessé. Jelentkezni, bővebben informálódni Dr. Ormay Istvánnál (aktivanalizis.ormay@outlook.hu) és Dr. Duba Andreánál (andrea.duba@konzultacio.hu) lehet. 

A képzésben közreműködik: Szerdánként egy Társaság és a Konzultáció Műhely.

A képzés tematikája

2024

  

01.19.

péntek

Kapcsolatfelvétel, az aktív-analitikus első interjú specifikumai

Előtér, szcénikus elemek jelentősége. Kontaktus, motiváció (felmérése, erősítése, kíváncsiság), illeszkedés, fókuszolás, kérdezéstechnikák, terápiára szocializáció – a terapeuta felelőssége.

02.16.

péntek

Az aktivitás fogalma aktív-analitikus értelemben

Direktivitás – nondirektivitás, pszichoedukáció, szupportálás, tanácsadás kérdései, az intuíció kitüntetett szerepe.

Különbségek Ferenczi aktív technikájától.

03.08.

péntek

A terápiás cél kialakítása, a stratégiai terápiás terv és taktika viszonya, a terápiás szövetség sajátosságai

Az aktuális és a patogén (alap) konfliktus feltárása, fókuszban tartása. Az aktív-analitikus betegségmodell (parapátiás kör), a morál alapvető szerepe.

A célok egyeztetése, stratégia (több fázisú terápia), énrészesség, kíváncsiság felkeltése, fenntartása. A terápiás szerződés.

04.19.

péntek

Tudatállapotok változása a terápiás térben és azon kívül (álmok 1)

Aktív hallgatás, a terápiás kapcsolat aspecifikus (vitalitás affektusok szintjén) vonatkozásai, a testi figyelem és áttétel, a páciens-terapeuta diád közös „mozgásai”.

05.31.

péntek

Feltárás – elfedés – edukáció dialektikája a terápiás folyamatban, a pszichoszintézis fogalma (álmok 2)

Elfojtás, annulálás, védekezések – énrészesség –  viselkedésváltozás, felelősségvállalás, a morál szerepe a traumatizációban és a gyógyulásban. Titok kérdése.

Feltárni csak kellő mélységben, elfojtás teljessé segítése, a felszínre hozott “anyag” integrálása a személyiségbe.

A terapeuta vakfoltjai.

06.14.

péntek

Áttételi – viszontáttételi folyamatokkal való munka, a páciens és terapeuta, mint valós személy (álmok 3)

Negatív áttétel előhívása, terapeuta vakfoltjai, elakadások, szupervízió.

Modell szerep, terapeuta változók.

„A terápiás harmadik” és a valós kérdése.

 

09.20.

péntek

A terápiás tér, mint a közös tapasztalati tanulás és alkotás tere

Kölcsönös egyéni tapasztalati tanulási folyamat, játék – „progresszív regresszió”.

10.18.

péntek

A technika eklektikája: a személyre szabott technikai eszköztár szabadsága

Feladatok, paradoxon, történetek, más módszerekből hozott technikák beépítése, átfedések más iskolákkal, közös alkotás, rendszerszemlélet, testtudatosság, nonverbális elemek.

11.22.

péntek

Az aktív-analízis bio-pszicho-szociális szemlélete

Perisztázis, motiváció, szupportálás, edukáció.

12.13.

péntek

A terminálás specifikumai és azon túl

Begyakorlás fázisa: a terapeuta holding funkciója és a viselkedésváltozás megerősítése, szövetségesi rendszer kiépítése, követés, absztinencia, kapcsolattartás a pácienssel.

Terveink szerint ez a képzés az egyik modulját képezi az AKAPE véglegesítés alatt lévő, aktív-analitikus módszerspecifikus komplex oktatási programjának.