Egyesület

Egyesületünkről

A pszichoanalitikus iskolákon belül az aktív-analitikus pszichoterápia viszonylagos önállósággal bír.

Az Egyesület jogelődjének tekinti az Aktív-analitikus Egyesületet, amely 1929-ben alakult és 1944-ig müködött. Megszűnését a háborús események okozták.

Az Egyesület alapító tagjai 1974 óta folyamatosan és rendszeresen, szupervíziós és esetmegbeszéléseiken a módszer hatékonyságát vizsgálják, majd egyesület létrehozását határozták el.

Az Egyesület célja az aktív-analitikus pszichoterápia hagyományainak ápolása, új hatékony, rövid pszichoterápiás módszerek kutatása és adaptálása.

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek képzettsége megfelel az egyesületi céloknak és egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését.

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan jogi személy, amelynek célkitűzései megegyeznek az Egyesület célkitűzéseivel, továbbá amely vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését.

Az Egyesület junior tagja lehet (főiskolai vagy egyetemi hallgató, aki a módszerspecifikus képzésben részt vesz).

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért és vállalja a pártoló tagsággal járó pártoló tagdíj fizetését.

Egyesületbe történő belépés feltételei:

  1. AKAPE Belépési kérelem kitöltése és aláírása, mely szkennelve eljuttatható az akape2014@gmail.com email vagy levélben a 1124 Budapest, Lejtő u. 24 címre.
  2. Szakmai önéletrajz.
  3. Diplomák fénymásolata.
  4. Motivációs levél
  5. Belépési tagdíj: 5000Ft Kérjük az Egyesület számlaszámára átutalni: CIB BANK: 10701180-47352807-51100005 (megjegyzés rovatba fel kell tüntetni: név, “belépési tagdíj”
  6. Az éves tagdíj 5000Ft, melyet május hónapban kell a tagoknak megfizetni.

Címünk:

Székhelye: 1124 Budapest, Lejtő u. 24.
Adószáma: 18006898-1-43

Egyesület Vezetősége: 

Ügyvezető elnök                  Bodnár Csilla                   bodnarcsore@citromail.hu

Tanulmányi elnök:

Pénzügyi ügyintéző:             Dr. Tolnai Zsolt                 tolnai@madenta.hu

Adminisztratív ügyintéző:     Dr. Bognár Gabriella         dr.bognar.gabriella@gmail.com

 

Partner oldalak

Szakmai egyesületek

Ahol aktív-analitikus szemlélettel dolgoznak:

Elnökség