Előadások

Az aktív-analízis története a kezdetektől napjainkig

2023. SZEPTEMBER 8-ÁN 18 ÓRAKOR

ELŐADÓ: DR. ORMAY ISTVÁN

A pszichoterápiás módszerek és technikák sokaságát egyetlen közös motiváció, a segítés szándéka hozta létre. E szándék csak a megjelenésében változékony, attól függően, hogy mi a közvetlenül kitűzött cél: a személyiség teljes egészét érintő strukturális változás vagy a szenvedést csökkentő gyógyítás és támogatás, az életminőséget javító korrekció, fejlesztés. Az eltérő közvetlen célokhoz sajátos alapelveken nyugvó elméletek, szabályrendszerek tartoznak. Ezeket foglalják keretbe a módszerek, amelyek gyakorlati kivitelezése a technika. A módszer és a technika egymásra kölcsönhatással vannak, így bármelyik változtatása a másik változásával is jár, miközben "létrehozójuk", a segítő szándék változatlan marad.

E kölcsönhatásokat Wilhelm Stekel munkásságának és az aktív-analízis fejlődésének bemutatásával szemléltetem. Stekel Freud és a klasszikus pszichoanalízis egyik kezdeti és legodaadóbb híveként eleinte csak apró technikai módosításokkal próbálta növelni a módszer hatékonyságát, hogy gyakorló klinikushoz méltón, minél hamarabb csökkentse betegei szenvedését. Változtatásai azonban nem csak új technikák sokaságát és a kezelés idejének lerövidülését eredményezték, hanem a klasszikus analitikus módszer határait is szétfeszítették. Stekelt 1912-ben kizárták a pszichoanalitikus mozgalomból, de ő mindig pszichoanalitikusnak tartotta magát. Saját tapasztalataira építve – szerinte – csak a technikán változtatott, de újításai egyre több elméleti kérdésben is eltérítették a klasszikus tanoktól. Önálló elméleti iskola alapítása helyett azonban klinikai gyakorlóhelyeket teremtett, ahol az aktív módszerét számos analitikusnak tanította. Személye és munkássága kortársai sokaságára hatott inspirálóan, műveit a mai napig újra kiadják. Stekelben így a modern pszichoterápiák egyik jelentős előfutárát tisztelhetjük. Magyarországi követői már 1924-ben egyesületté szerveződtek, ennek jogutódja a mai AKAPE. Az aktív-analízis ebben a nemzedékeken átívelő folytonosságában vált emberképében, célkitűzéseiben, terápia hatáselméletében, sajátos technikai repertoárjában is önálló módszerré.

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.