Aktív -Analitikusok egyesülete

Kiadványaink

BODNÁR CSILLA – A XXI. SZÁZADI AKTÍV-ANALITIKUS PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI

Ez a tankönyv már több mint 10 éve íródik a Dr. C. Molnár Emma által vezetett ANEA (A nő ezer arca) szakmai műhely által, de valahogy soha nem készült el könyv formájában. Csak fejezetek és félkész könyvrészletek lettek. A szerkesztő most arra vállalkozik, hogy egységes formába öntse a Wilhelm Stekel nevéhez fűződő aktív-analitikus irányzat XXI. századra kialakult elméleti és pszichoterápiás módszertani megfontolásokat. A század megjelölése annyiban fontos, hogy a mai szakemberek hagyományosan őrzik azt a beállítódást, melyet Stekel maga is képviselt, hogy a terápiás hatékonyság növelése, a tünetből származó szenvedés mielőbbi csökkentése érdekében hasznosítja az újabb pszichológiai és pszichoterápiás felfedezéseket, és a gyógyító gyakorlatot helyezi a középpontba. Ahogy Stekel – akit szenvedélyes és gyakorlati ember lévén elsősorban a hatékony gyógyítás érdekelt és nem az elméletalkotás – írta később Freuddal való viszonyáról: „Míg Freud azt kérdezi magában, vajon mit ad az eset a tudománynak, én azt kérdezem, hogy mit ad a tudomány az esetnek?” Ennek szellemében a könyv gyakorlati kézikönyv is szeretne lenni azon szakemberek kezében, akik aktív-analitikus alapokon végzik munkájukat.

Ára: 4.000 Ft

WILHELM STEKEL ÖNÉLETÍRÁSA

Hiánypótló művet vehet a kezébe az olvasó, most először magyar nyelven. Ez a könyv nem csak önéletrajzi írás, de a pszichoanalízis világát bemutató forrásmunka is. Wilhelm Stekel (1868-1940) aktív részese volt a pszichoanalízis születésének. Elméleti sejtéseiben és főként pszichoanalitikus gyakorlatában a korát messze meghaladó orvos volt. Eredeti meglátásai és technikai újításai fokozatosan eltávolították Freudtól, de munkássága alapján jogosan tekinthető a korszerű pszichoterápiák előfutárának. Nem véletlen, hogy Stekel műveit a mai napig újra és újra kiadják és egyre nő a pályafutásával és életművével foglalkozó tanulmányok száma is.

Ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy Stekel szemüvegén keresztül láthassuk Freudot és kortársait, betekintsünk a korai pszichoanalízis világába és jobban megértsük Stekel analitikus mozgalmon belüli mellőzésének az okait is. Ízelítőt kapunk az aktív-analízis lényegéről, miközben háttérként végig érezhető a XX. század első felének hangulata.

Ára: 4.900 Ft

WILHELM STEKEL – A LÉLEK MÉLYSÉGEI

Ez a könyv egy zenemű. Az élet többszólamúságáról. Mindennapjaink apró-cseprő dolgai többet elárulnak rólunk – és nekünk magunkról -, mint azt gondolnánk.

Wilhelm Stekel (1868-1940) orvos, analitikus ebben a könyvében arra biztat bennünket, hogy figyeljünk erre a zenére, mert minél többet értünk meg önmagunkból, annál harmónikusabban tudunk viszonyulni önmagunkhoz, társainkhoz és a világhoz. Az élet annál izgalmasabb. A kötet minden tanulmánya a “cselekvő embert” szólítja meg, és ha véletlenül a “velem történik” birodalmába kerülnénk, segít kikecmeregni onnan. Őszinteségre, elfogadásra, önszeretetre, alkotókedvre buzdít a lelkünk mélységeinek megértése által.

Ára: 2.500 Ft

C. MOLNÁR EMMA – A NŐ EZER ARCA

A XX. század közepe óta megjelent az új “emberideál”, az az embereszmény, amely szinte feleslegesnek kívánja feltüntetni az ember nembeli lényegét: férfi vagy nő mivoltát. Ennek a törekvésnek nagy az ára. Nemcsak azért, mert a nemek közötti különbségek fontosak, mert a két nem egymással kiegészülve élheti át az összeolvadás, a szerelem mindent elsöprő “hatalmát”, mert a két nem egysége révén folyamatos az élet a földön, születnek gyermekek. Sokkal inkább azért, mert a férfi és a női princípium hatékony jelenléte, dinamikája nélkülözhetetlen a világ és benne önmagunk megértéséhez, a bennünk lévő harmónia kialakulásához, megtartásához, egyszóval az egészséges fejlődéshez, önmagunk folyamatos megtapasztalásához. A pszichológia és annak eszköztára hatékony segítséget adhat azoknak a felfedező kedvű “vándoroknak”, akik eltévedtek, de vissza kívánnak térni eredeti küldetésükhöz, melyet a természet a fogantatás pillanatában útravalóul adott. Valamennyien embernek születünk, ez evidens. Ami viszonylagos és ezért kihívás, hogy éppen ebben a korban, ezektől a szülőktől fiúként vagy lányként jövünk a világra. Ezért az életet férfiként vagy nőként kell beteljesítenünk.

Ára: 2.940 Ft