Kiadványaink

KIADVÁNYAINK

BODNÁR CSILLA – A XXI. SZÁZADI AKTÍV-ANALITIKUS PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI

Ez a tankönyv már több mint 10 éve íródik a Dr. C. Molnár Emma által vezetett ANEA (A nő ezer arca) szakmai műhely által, de valahogy soha nem készült el könyv formájában. Csak fejezetek és félkész könyvrészletek lettek. A szerkesztő most arra vállalkozik, hogy egységes formába öntse a Wilhelm Stekel nevéhez fűződő aktív-analitikus irányzat XXI. századra kialakult elméleti és pszichoterápiás módszertani megfontolásokat. A század megjelölése annyiban fontos, hogy a mai szakemberek hagyományosan őrzik azt a beállítódást, melyet Stekel maga is képviselt, hogy a terápiás hatékonyság növelése, a tünetből származó szenvedés mielőbbi csökkentése érdekében hasznosítja az újabb pszichológiai és pszichoterápiás felfedezéseket, és a gyógyító gyakorlatot helyezi a középpontba. Ahogy Stekel – akit szenvedélyes és gyakorlati ember lévén elsősorban a hatékony gyógyítás érdekelt és nem az elméletalkotás – írta később Freuddal való viszonyáról: „Míg Freud azt kérdezi magában, vajon mit ad az eset a tudománynak, én azt kérdezem, hogy mit ad a tudomány az esetnek?” Ennek szellemében a könyv gyakorlati kézikönyv is szeretne lenni azon szakemberek kezében, akik aktív-analitikus alapokon végzik munkájukat.

Ára: 4.000 Ft

WILHELM STEKEL ÖNÉLETÍRÁSA

Hiánypótló művet vehet a kezébe az olvasó, most először magyar nyelven. Ez a könyv nem csak önéletrajzi írás, de a pszichoanalízis világát bemutató forrásmunka is. Wilhelm Stekel (1868-1940) aktív részese volt a pszichoanalízis születésének. Elméleti sejtéseiben és főként pszichoanalitikus gyakorlatában a korát messze meghaladó orvos volt. Eredeti meglátásai és technikai újításai fokozatosan eltávolították Freudtól, de munkássága alapján jogosan tekinthető a korszerű pszichoterápiák előfutárának. Nem véletlen, hogy Stekel műveit a mai napig újra és újra kiadják és egyre nő a pályafutásával és életművével foglalkozó tanulmányok száma is.

Ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy Stekel szemüvegén keresztül láthassuk Freudot és kortársait, betekintsünk a korai pszichoanalízis világába és jobban megértsük Stekel analitikus mozgalmon belüli mellőzésének az okait is. Ízelítőt kapunk az aktív-analízis lényegéről, miközben háttérként végig érezhető a XX. század első felének hangulata.

Ára: 4.900 Ft

WILHELM STEKEL – A LÉLEK MÉLYSÉGEI

Ára: 2.500 Ft

C. MOLNÁR EMMA – A NŐ EZER ARCA

Ára: 2.940 Ft