MÓDSZERSPECIFIKUS KÉPZÉS 2023

Egyesületünk 2023-ban újraindítja az aktív-analitikus módszerspecifikus elméleti szemináriumot. A szeminárium képzési anyagában megismerkedhetnek a Wilhelm Stekel (1868-1940) által fémjelzett aktív-analitikus módszerrel, mely a stekeli alapokon, de a mai modern dinamikus elméleteket magába foglalva folyamatosan dolgozik a kornak megfelelő leghatékonyabb pszichoterápiás elméleten és módszereken. Elsődleges célja a tünetből származó szenvedés mielőbbi csökkentése a tünetet okozó személyiségrész megmunkálásán keresztül. Ebben a folyamatban nagy jelentőséget tulajdonít a módszer a terapeuta aktivitásának. Az elméleti szeminárium ennek a pszichoterápiás folyamatnak az elsajátítását célozza meg a képzési idő végére. A képzés az elmélet gyakorlatban történő “megérzéséhez” művészeti alkotások feldolgozását és az utolsó fél évben tematikus esetmegbeszélőt biztosít, mert a tapasztalati tanulást helyezi a középpontba a tanulási folyamat során. 

 

 

A képzést javasoljuk pszichológusoknak, klinikai szakpszichológusoknak, egészségpszichológiai szakpszichológusoknak, tanácsadó szakpszichológusoknak, mentálhigiénikusoknak, orvosoknak, szakorvosoknak.

Képzés kezdő időpontja: 2023. szeptember 11. (hétfő) 18.30

Képzés helye: Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének székhelye, 1124 Budapest, Lejtő út 24. (Vidéki kollégáknak online részvétel lehetséges.)

Jelentkezési határidő: 2023. július 20. (Ezt követően mindenki értesítést kap a felvételi kérelem elbírálásának eredményéről, illetve a további teendőkről.

A képzésre jelentkezés feltétele: human-, pszichológus-, orvos diploma vagy pszichológus mesterképzésben való részvétel, pszichoterapeuta szakképzés részeként: pszichoterapeuta végzettség szerzésére feljogosító alapszakvizsgák.

Képzésre jelentkezni lehet a szemináriumi jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot nyomtassa ki, írja alá és a bescannelt lapot küldje el az Egyesületnek emailben (akape2014@gmail.com) vagy postai úton (Aktív-analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete; 1124 Budapest, Lejtő út 24.)

Képzésért felelős: Bodnár Csilla (AKAPE tanulmányi bizottság elnöke – +36 20 522 1938) és Léder Katalin (AKAPE tanulmányi bizottság tagja – +36 30 304 6863)

Képzési idő: 5 félév, havi egyszer 3 óra. Az 5. félévben ehhez csatlakozik havi egyszer 1,5 óra tematikus esetmegbeszélő.

Képzés díja: 4.000 Ft/óra

Félévekre lebontva ez a következő módon alakul:

Első félév: 96.000 Ft

Második félév: 72.000 Ft

Harmadik félév: 72.000 Ft

Negyedik félév: 72.000 Ft

Ötödik félév: 102.000 Ft

(72.000 Ft + tematikus esetmegbeszélő 30.000 Ft)

A befizetés megkönnyítése érdekében a hallgató kérheti a két részletben történő befizetést.

Szeminárium lezárása: 5 félév után, elméleti dolgozat és egy eset leírása, ezek védése.

A képzés tematikája:

Első félévPropedeutika; célja a dinamikus analitikus iskolák fogalomrendszerének megismerése és elsajátítása
Második félévIntrapsziché működése
Harmadik félévInterperszonalitás a pszichoterápiában
Negyedik félévTünet kialakulása, fennmaradása és haszna
Ötödik félévA terápia technikai elemei és hatótényezői

Tanúsítvány szintjei és kiállításának követelményei:

Képzési szint Aktív-analitikus szemléletű tanácsadó Aktív-analitikus terapeuta
Elmélet sikeres záróvizsga sikeres záróvizsga
Sajátélmény 150 óra dinamikus szemléletű, ebből 50 óra aktív-analitikus egyéni 150 óra dinamikus szemléletű, ebből 50 óra aktív-analitikus egyéni
Szupervízió 2 eset szupervíziója 2 eset szupervíziója
Kiegészítő kompetencia   szakképzésben megszerzett pszichopatológia ismeretek igazolása
Az egyesület Tanulmányi és vizsgaszabályzata az Egyesület honlapján megtalálható.
A képzés pszichoterapeuta szakképzés részeként történő akkreditációja folyamatban van.