Módszerspecifikus pszichoterapeuta képzés

Módszerspecifikus pszichoterapeuta képzés

 

A pszichoterapeuta szakképzés átalakításából adódó bizonytalanságai miatt Egyesületünk a 2018 januárjában tervezett pszichoterapeuta szintű szemináriumi képzés elindítását bizonytalan időre elhalasztja.
Tesszük ezt annak a reményében, hogy a módszerspecifikus egyesületeknek a pszichoterapeuta szakképzésben való szerepét mielőbb sikerül megnyugtatóan rendezni. 

 

A tervezett szeminárium vázlatos tanmenete a következő:

Pszichoterapeuta képzési tematika

Célja: aktív-analitikus szemlélettel dolgozó pszichoterapeuták képzése.

Formája: Szeminárium 5 félév ( ebből 2 félév workshop formában tartott).

Ideje: 90 óra 5x1 félév (1 félév: 6 alk, 1 alk: 3 óra – 45'.) 1 félév: 18 óra

1. Propedeutika

Az aktívanalízis elhelyezése a dinamikus pszichoterápiák palettáján.

1.1. Releváns elméleti előzmények

1.1.1. Mitől analitikus egy terápia? Alapfogalmak (tudattalan, elfojtás, áttétel, stb.)

1.1.2. Freud korai és késői munkássága

   1. A Budapesti Iskola – Ferenczi aktív módszere

   2. A rövid dinamikus terápiák kialakulása

   3. A kiválók: Adler, Jung, és a marginalizálódók: Rank, Reich és W. Stekel (életrajz), az AKAPE története (Feldmann, Gartner, Farkasházi, Szinetár, C. Molnár)

   4. Freud – Stekel tanításai: különbségek és azonosságok

Eredmény: a tanítványban differenciálódjon az aktív-analitikus szemlélet azon a szinten, hogy mi nem az! Segítse az aktív-analitikus identitás kialakításában (gyökerek és csoporthoz tartozás).

  1. Releváns kortárs irányzatok

   1. Daniel Stern munkássága

   2. Tárgykapcsolati irányzatok (Klein, Mahler, O. Kernberg)

   3. Selfpszichológia: Kohut és ami utána jön

   4. Személyközpontú irányzatok (Sullivan, Horney, Rogers)

   5. Interszubjektív irányzat

   6. Dinamikus mozgásterápiák

Eredmény: az aktív-analitikus koncepció megalapozása. Eklekticizmus és integrativitás különbségei.

2. Aktív-analitikus elmélet

  1. Az aktív-analízis elméleti specifikumai

   1. Alapfogalmak: emberkép, libidóteória, parapáthia, konfliktus specifikumai, perisztázis, énrészesség, cselekvő én, szándékkettősség, elakadás, sikertelen elfojtás, finalitás

   2. Libidó teória – mennyiben releváns ez a 21-ik században? (kötődés, mentalizáció)

   3. A morális konfliktus aktív-analitikus értelmezése

   4. A kötődéselméletek (Bowlby, Ainsworth, Fónagy) aktív-analitikus szempontból

   5. A mentalizáció és ennek terápiás konzekvenciái – az intuíció szerepe

   6. Non-verbális elemek, testtudati munka a verbális terápiákban

Eredmény: Biztos fogalmi ismeretek és más iskolákhoz való kapcsolódások felismerése.

3. Aktív-analitikus gyakorlat

Technikai elemek elsajátítása és begyakorlása, workshop formában – 2 félév

  1. Első félév: a terápia technikai elemei

   1. Az aktivitás fogalma.

Elméleti alapok: kommunikáció - és tanuláselméletek. Gyakorlat: a terapeuta pszichoedukatív és modell szerepe.

   1. Az első interjú (Argerlander)

   2. Az álommal való munka Stekel szerint

   3. A narratíva aktív-analitikus szemlélete

   4. Az elakadás, a konfliktus megkeresése és fókuszban tartása – terápiás szerződés

   5. A szándékkettősségtől a szándékazonosságig; az énrészesség kialakítása

  1. Második félév: A terápiás hatótényezők előmozdítása

   1. Áttétel – viszontáttétel aktív-analitikus értelmezése: a terápiás kapcsolat vezetése

   2. „Kicsi, de nem elhanyagolható lépések” vs. katarzis a terápiás ülésen

   3. A gender szerepe a terápiás kapcsolatban és az életvezetésben

   4. A konfliktuskezelés alapja: a rálátási képesség kimunkálása

   5. A realitás fókuszban tartása – a külső és a belső, követés és kontroll egyensúlya

   6. Az ábrándtól a konkrét célig: az elakadások felismerése és meghaladása

Eredmény: A pszichoterapeuta képes aktív-analitikus szemlélettel dolgozni.