A pszichoterapeuta szakképzés átalakításának a lényege, hogy a szakorvos képzésre vonatkozó 2010/16EüM rendeletben foglaltakat a pszichoterapeuta képzésben is maradéktalanul teljesíteni kell. E rendeletből következik, hogy ezentúl módszerspecifikus szakmai egyesületeket nem lehet akkreditáltatni, csak egészségügyi szolgáltatókat. Az akkreditált egészségügyi szolgáltatók viszont egy együttműködési megállapodás keretében az oktatásba bevonhatják a módszerspecifikus egyesületeket is. Ennek a megállapodásnak a tartalmi kidolgozása jelenleg folyamatban van, éppígy folyamatban vannak az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs eljárásai is. Ez utóbbi folyamat állásáról – a Semmelweiss Egyetem vonatkozásában – a következő linken lehet tájékozódni: SE akkreditált szakképzőhelyek listája

Egyesületünk hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a pszichoterapeuta szakorvos képzésben résztvevő intézményekkel, közülük is elsősorban a Tündérheggyel. Előzetes megálapodásunk alapján az AKAPE a Tündérheggyel, mint jelenleg akkreditáció alatt lévő egészségügyi szolgáltatóval kíván a pszichoterapeuta szakképzésre vonatkozó együttműködési megállapodást kötni. 

A pszichoterapeuta szakképzés eddigiekben vázolt bizonytalanságai miatt Egyesületünk a 2018 januárjában tervezett pszichoterapeuta szintű szemináriumi képzés elindítását bizonytalan időre elhalasztja. Tesszük ezt annak a reményében, hogy a módszerspecifikus egyesületeknek a pszichoterapeuta szakképzésben való szerepét mielőbb sikerül megnyugtatóan rendezni