Aktív -Analitikusok egyesülete

Wilhelm Stekel és tanítványai
Wilhelm Stekel és tanítványai

AKtív

Analitikus

Pszichoterapeuták

Egyesülete

AKtív

Analitikus

Pszichoterapeuták

Egyesülete

Az AKAPE egyesületi formája keretet ad az aktív-analitikus gondolkodóknak, akik a hagyományt folytatva szellemi és gyakorlati műhelyként (Konzultáció MűhelyEszterlánc Pszichológiai Szolgáltató), akkreditált módszerspecifikus képzéseket, elméleti szemináriumokat, esetmegbeszélő, önismereti és szupervíziós csoportokat tartanak.

Közelgő eseményeink

2024. 09. 13-tól

pénteki napokon

Konzultáció Műhely – 1072 Budapest, Nyár utca 34.

2024. 09. 23-tól

hétfői napokon

AKAPE székhely – 1124 Budapest, Lejtő utca 24.

2024. 11. 30. szombat – 9.00 – 17.00

 

AKAPE KONFERENCIA

Adaptív és maladaptív tudatosság

Hunguest Hotel Millennium – 1089 Budapest, Üllői út 94-98.

2025 januárjától újra indul 

MÓDSZERSPECIFIKUS GYAKORLATI KÉPZÉS

és

PSZICHOPATOLÓGIA TANFOLYAM

Részletek hamarosan …

Folyamatban lévő eseményeink

2024. 06. 24-től

pénteki napokon

Pasaréti Közösségi ház – 1026 Budapest, Pasaréti út 102.

2024. 01. 19-től

pénteki napokon

AKAPE székhely – 1124 Budapest, Lejtő u. 24.

WILHELM STEKEL és az aktív-analitikus módszer

Az aktív-analitikus módszer megalkotója Wilhelm Stekel (1868-1940) pszichoanalitikus volt, Freud egyik első és leglelkesebb tanítványa, a pszichoanalitikus tanítás fáradhatatlan terjesztője és népszerűsítője. Gyakorlati ember lévén azt a kérdést tette fel magának: hogyan lehet hatékonyabbá tenni a pszichoanalízist? Ennek érdekében technikai újításokkal próbálkozott és rájött arra, hogy a terapeuta magatartásának nagy szerepe van a terápia pozitív kimenetelére. Szakított az ortodox felfogással, mely szerint a terapeuta egy semleges tükör lenne, ehelyett felvállalta a változást elősegítő orvosi attitűdöt, amelyet a terapeuta “aktivitásának” nevezett el. “Nem a módszer gyógyít, hanem az orvos” – összegezte tapasztalatait. Technikai újításai törvényszerűen a freudi tanok bizonyos fokú módosításához is vezettek és ez elégséges okot szolgáltatott a pszichoanalitikus mozgalomból való kirekesztésére.

Módszerét aktív-analízisnek nevezte el, aktív-analitikus klinikát alapított és egymaga annyi publikációt írt, amennyit a pszichoanalitikus kör tagjai összesen. Analízis, mert a pszichoanalízis elméletén alapul és aktív, mert a

terapeutát személyként, a terápiás folyamat felelős alakítójaként határozza meg. Önálló iskolát, más “kitaszított” Freud tanítvánnyal ellentétben (pl. Adler, Jung) nem alapított és szinte áttekinthetetlenül nagy szellemi hagyatékát nem foglalta egységes elméleti keretbe.

Stekel sorsa az elhallgattatás lett, írásaira mindmáig nem hivatkoznak. Gondolatai minden bizonnyal inspirálóan hatottak már a kortársaira is, és ma már kijelenthetjük, hogy Stekel tevékenységének lenyomata ott van a mai pszichoanalízisen és a jelen korszerű pszichoterápiás gyakorlatán. Erre álljon itt egy Stekel idézet: “ a terapeuta többé már nem passzív szemlélője a beteg lelkében zajló drámának, hanem a páciens aktív oktatója, tanácsadója és társszerzője egy olyan javított életforgatókönyv megírásában, amelyet a páciens elfogad és követni képes.”

Egyesületünk a világon az egyetlen szakmai formáció, amely az aktív-analitikus tanítás megőrzését, továbbgondolását tűzte ki céljául.

Wilhelm Stekel 1921-ben írta a Lélek mélységei c. pszichoanalitikus tanulmányát, melyet Samuel A. Tannenbaum (1874-1948) fordított le angol nyelvre.

Az alábbi részlet ebben könyvben található Hátrafele tekintve címmel. Milyen gyakran kell egy egyénnek, egyesületnek, államnak vagy egyháznak hátrafele tekintenie?

A Lélek mélységei