Aktív -Analitikusok egyesülete

Belépési feltételek

Alapszabályunk az alábbi módon szabályozza az egyesületünkhöz való csatlakozás lehetőségeit:

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek a képzettsége megfelel az egyesületi céloknak és egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését, és minden olyan jogi személy, amelynek célkitűzései megegyeznek az Egyesület célkitűzéseivel, továbbá amely vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését.

Az Egyesület junior tagja lehet (főiskolai vagy egyetemi hallgató, aki a módszerspecifikus képzésben részt vesz).

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért és vállalja a pártoló tagsággal járó pártoló tagdíj fizetését.

A rendes, junior és pártoló tagok felvétele belépési kérelem alapján történik. A jelentkezők belépési kérelméről a vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A felvételt megtagadó vezetőségi határozat ellen a közgyűléshez intézett fellebbezésnek van helye, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát.

A vezetőség előterjesztése alapján a közgyűlés határozatával tiszteletbeli taggá választható az a bel- és külföldi természetes személy, aki az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejt ki.

Ha a csatlakozás lehetőségeiről szeretne kérdezni, lépjen kapcsolatba velünk!